Ons aanbod

Feel staat voor opgroeien en opvoeden. Wij bieden (tijdelijke) ondersteuning aan gezinnen. Wij richten ons op kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en professionals. Opvoeders kunnen vragen hebben over de opvoeding, ontwikkeling, het gedrag en de omgang met een kind. Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek zoals autisme of ADHD. De ondersteuning vindt plaats waar en wanneer nodig.

Gezinsondersteuning

Als ouder heb je soms zorgen of vragen over je kind. Bij Feel kun je terecht met deze zorgen en vragen. Wij richten ons op het hele gezin en bieden ondersteuning in de thuissituatie. Feel kijkt samen met het gezin mee naar welke vragen er zijn over de ontwikkeling, het gedrag en opvoeding van het kind. De ondersteuning is gericht op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Daarnaast biedt Feel ondersteuning aan kinderen en hun ouders die uit elkaar gaan of uit elkaar zijn.


Samen kijken we wat er nodig is om weer verder te gaan.

Goede start

Als je net ouder(s) bent geworden, wil je graag op een roze of blauwe wolk zitten. Wat een fijne tijd moet zijn, kan door een combinatie van verschillende factoren zoals een traumatische bevalling, stress, of sombere gevoelens verstoord worden.  

De eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Een goede start in deze periode is bepalend voor de rest van het leven.

Feel biedt ondersteuning voor, tijdens en na de zwangerschap. Onze ondersteuning is gericht op het jonge kind en zijn/haar ouder(s) zodat ze optimaal kunnen genieten van elkaar en op eigen kracht weer verder kunnen. Deze ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie.

Kindondersteuning

Verloopt de ontwikkeling van het kind anders dan verwacht? Feel is er voor kinderen die vastlopen en een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij kijken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Het aanbod bestaat uit praktische ondersteuning en begeleiding waarmee het kind zich verder kan ontwikkelen. Dit vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind, zowel in de thuissituatie, kinderopvang als op school.

Schoolondersteuning 

Feel werkt vanuit het uitgangspunt dat een kind altijd in wisselwerking staat met de omgeving. Wij kijken hoe het kind zich thuis ontwikkelt, maar ook hoe het kind zich ontwikkelt binnen een kinderopvang of op school. Wij bieden ondersteuning in het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. De schoolondersteuning bestaat uit observaties, gesprekken met de beroepsbeoefenaar, praktische ondersteuning en individuele ondersteuning voor het kind.

Brusjes middag

Brusjes zijn de broertjes en zusjes van een kind met een beperking. Feel organiseert 1 keer per maand een middag voor brusjes. Tijdens deze middag ontmoeten de kinderen lotgenoten die uit eigen ervaring weten hoe het is om een brusje te zijn. Het belangrijkste van deze middag is dat de brusjes samen een leuke tijd hebben. Daarnaast is er ruimte voor informatie op maat over de speciale ondersteuningsbehoefte van het broertje of zusje.


Denk je bij het lezen hiervan, dit is iets voor mijn zoon of dochter. Klik dan hier, om een mail te sturen voor meer informatie. 

Overige ondersteuning

Staat de gewenste ondersteuning er niet bij? Neem dan contact met ons op, dan kijken wij wat mogelijk is.